Sunday, 19 July 2009

Sekulariseringssverige

Sekulariseringssverige en söndagsmorgon
På väg till kyrkan i Småland en sommarsöndag. Klockan är tjugo i tio, vägen är alldeles tom. Ingen syns. Var är alla människor? Jag är på väg till Tolgs kyrka och jag har ca 10 km att köra. Väl framme finner jag att en skara har samlats på ca 25 personer. Prästen Roland Stridh från Växjö leder gudstjänsten med värme och förmedlar ett budskap som är centralt och bibliskt i god EFS stil.
Det är ingen dålig dag vad vädret beträffar men jag ser knappast en enda människa varken till eller från kyrkan. Jag är mitt i Småland men ser ändå allt med sydafrikanska ögon det måste jag medge.
Vad är det för fel att ta det lite lugnt på söndagsförmiddagen? Det är väl sunt? Men jag har ett annat perspektiv. En söndagsförmiddag i Kapstaden är nästan lika trafikerad som en vardag det är bara det att folk kommer ut lite senare, på väg till kyrkan. Det nya Sydafrika har knappast lett till någon reducering i antalet kyrkobesök. Religion och tro är helt enkelt en del av den vanliga människans livsuppfattning. Det innebär också att mycket av kyrkobesöken är ren slentrian eller för att inte hamna utanför den sociala gemenskapen. Samtliga 25 i kyrkan i Tolg visste nog precis vad de gjorde. De ville ha en gudstjänst och ett rejält Guds Ord.
Min slutsats är dock att den märkvärdiga tystnaden i Sverige på söndagsförmiddagen i staden såväl som på landet är ett resultat av en djupgående sekularisering efter att ha haft som stadfäst tradition att bege sig till kyrkan. Ett tomrum har skapats som ännu inte är fyllt. Ett rop efter Gud som inte finner några former? Sekulariseringen i Sverige är väldigt djup. Religiösa yttringar såsom böner, lovsånger och fromma anspelningar både i hem och på offentliga platser är inte med i det dagliga livet på ett naturligt sätt. På ett sätt har det moderna (såväl som det postmoderna) samhället lyckats skapa en bild av den självständiga, myndiga människan där det inte finns något som helst behov av Gud, alltings ursprung och livsnerv. Det moderna projektet kommer med nödvändighet att utvecklas mot allt bättre villkor, sådan är den underförstådda meningen.
Istället för att fylla den tomma söndagsförmiddagen med nytt innehåll (såsom Jugendweihe i forna Östtyskland) har sekulariseringen skapat ett stort hål som bara finns där. Gå ut och ställ dig vid en väg eller gata nästa söndag så får du se.

No comments: