Thursday, 30 October 2008

Förväntan i luften

Förväntan i luften

Det är torsdag kväll. Sommaren har börjat ge sig till känna och kvällen är typisk: sval, en vind sveper genom stan och havsluften känns även om enbart svagt. Det är kväll i Kapstaden och det är förväntan i luften inte bara här utan i hela Sydafrika.

I morgon och två dagar framåt kommer en sammankomst (convention) att hållas i Sandton, Johannesburg. Två tidigare partitoppar inom ANC, Mosiuoa Lekota och Mbhazima Shilowa, har inbjudit till överläggningar angående tillståndet i Sydafrika rörande den demokratiska utvecklingen och varför många av de sociala problemen inte blir åtgärdade. Sammankomsten i Sandton kan leda till ett upprop till ett nytt parti.

Debatten går fram och tillbaka. Röstläget är högt och anklagelser haglar i luften men det handlar om verbalt utbyte och för varje dag som gått har en känsla av nästan upprymdhet inträtt.

Man har talat om att Sandton kan ta emot 4000 deltagare. Ikväll har det nämnts att fler skall beredas utrymme att vara med. Ikväll har också en hel konvoj med bussar lämnat Kapstaden för att förhoppningsvis vara framme imorgon förmiddag. Det är långt, ca 150 (svenska) mil.

Uppenbarligen är behovet av nya demokratiska uttrycksformer väldigt stort och Mbekis maktkoncentration verkar vara bruten. Vad som händer nu är utan tvekan någonting historiskt. Ingen av oss har facit i hand. Vad som är troligt är dock att befrielserörelsen ANC nu kommer att brytas upp i olika grupper som var och en kommer att göra sig gällande i det demokratiska spelet. Den politiska befrielsens tid är över. Problemet är inte längre att vinna makten från den tidigare apartheidsregimen. Nu gäller det istället att hitta vägar att dela på makten genom regelrätta val, och genom att respektera både den lagstiftande och den politiska makten.

Inte utan intresse läste jag tidigare idag vilka som kommer att vara huvudtalarna i Sandton imorgon. Båda har kyrklig anknytning och personer jag känner. Det är rektorn för Unisa, University of South Africa, Dr Barney Pityana, anglikansk präst och tidigare anställd på Kyrkornas Världsråd (arbetade med Programme to Combat Racism bl.a.) och Dr Mvume Dandala, metodistbiskop som fortfarande är generalsekreterare för AACC (All Africa Conference of Churches) i Nairobi, sydafrikan men nu också påtänkt som kandidat till posten som generalsekreterare för Kyrkornas Världsråd.

Det är inte utan att jag förundras över sydafrikanska kyrkoledares och teologers förmåga och vilja att stå för och verka för det fria ordet, handlingsfrihet och rörelsefrihet, värden som naturligtvis inte minst har evangeliska rötter. Vi får se hur det går. Det är förväntan i luften. Jag återkommer på söndag.

No comments: